Государственные университеты Польши

Общего профиля:

 • Uniwersytet Warszawski

 • Uniwersytet w Białymstoku

 • Uniwersytet Gdański

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Uniwersytet Łódzki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Uniwersytet Opolski

 • Uniwersytet Szczeciński

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Uniwersytet Rzeszowski

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • Uniwersytet Wrocławski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Технического профиля:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Politechnika Warszawska

 • Politechnika Białostocka

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Gdańska

 • Politechnika Śląska (Gliwice)

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 • Politechnika Koszalińska

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Łódzka

 • Politechnika Opolska

 • Politechnika Poznańska

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 • Politechnika Wrocławska

 

Экономического профиля:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Педагогического профиля:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • Akademia Pomorska w Słupsku

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Сельскохозяйственного профиля и естественных наук:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Физкультурного профиля:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Теологические:

 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Медицинского профиля:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Collegium Medicum UJ w Krakowie

 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • Collegium Medicum w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Medyczny w SzczecinieUniwersytet Medyczny w Gdańsku

Бесплатную консультацию можно получить по тел. +375 29 511-11-01. Звоните прямо сейчас!